Przekaż swój 1%!

Logo - Zakątek Weteranów

Odpowiadając na częste pytania o możliwość przekazania naszemu Stowarzyszeniu 1% podatku w ramach rozliczenia tzw. PIT-u uprzejmie informujemy iż w chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Jednak wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom Zarząd Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów” – wypełniając dyspozycję wskazaną w art. 42a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. (z późniejszymi zmianami) – Prawo o stowarzyszeniach – zawiadamia, iż w dniu 28 lutego 2018 roku podjęto uchwałę o przekształceniu Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów” ze stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe. Tym samym Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia
o podjętej przedmiotowej uchwale.

Tak więc po rejestracji w KRS i upływie od tej chwili ustawowego czasu będzie istniała możliwość przekazania nam tzw. 1% do czego serdecznie zapraszamy 🙂

Zarząd Stowarzyszenia
„Zakątek Weteranów”

1 Bieg Zakątka Weteranów

W ostatnią sobotę czerwca 24.06.2017 r. zapraszamy do Gierłatowa w gminie Nekla na 1 Bieg Zakątka Weteranów na dystansie 5 km. Bieg jest adresowany do osób, które obowiązkowo pobiegną razem z psami.

To my, jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy prawdziwy dom dla psów i koni, które po latach ciężkiej pracy dla człowieka w służbach mundurowych przeszły w stan spoczynku. Jako założyciele Zakątka każdego dnia toczymy heroiczną walkę o jak najlepsze życie dla zwierząt, które często utraciły zdrowie poświęcając je dla każdego z nas.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykłym Biegu z przesłaniem. Nie zawiedźmy tych cudownych stworzeń, oddanych nam bezgranicznie.

Link do zapisów: http://sportevents.time4run.com.pl/konkurencja/register?id=113

Organizator I Biegu „Zakątka Weteranów” nie pobiera opłaty startowej. Warunkiem uczestnictwa w biegu oraz otrzymania pakietu startowego jest przedstawienie do dnia 16.06.2017 roku potwierdzenia wniesienia dobrowolnej wpłaty na rzecz Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów” (wygenerowany plik PDF lub skan dowodu wpłaty) na adres email: biuro.zakatekweteranow@gmail.com  Po tym czasie nie ma możliwości rejestracji uczestników drogą elektroniczną. W przypadku nie osiągnięcia w trakcie rejestracji określonego limitu uczestników biegu istnieje możliwość wzięcia udziału w biegu po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu telefonicznym tego faktu, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego bieg. W takim przypadku organizator nie zapewnia pakietu startowego i medalu okolicznościowego – istnieje jednak obowiązek wniesienia dobrowolnej wpłaty na rzecz Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów” i potwierdzenia tego faktu.