Jak możesz pomóc

  • KRS:0000726652
  • 1,5%
  • Wpłaty na konto nrBANK PEKAO SA 53 1240 3246 1111 0010 7204 2668
  • Wsparcie zbiórek publicznych
  • Wolontariat: Pomoc w opiece nad zwierzętami i pracach remontowych
    Adres: Stowarzyszenie „Zakątek Weteranów”, 62-330 Nekla, Gierłatowo 8a
  • Przekazanie materiałów, sprzętów i karmy dla podopiecznych