1 marca 2018|
  • 0
  • 0

Logo - Zakątek Weteranów

Odpowiadając na częste pytania o możliwość przekazania naszemu Stowarzyszeniu 1% podatku w ramach rozliczenia tzw. PIT-u uprzejmie informujemy iż w chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Jednak wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom Zarząd Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów” – wypełniając dyspozycję wskazaną w art. 42a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. (z późniejszymi zmianami) – Prawo o stowarzyszeniach – zawiadamia, iż w dniu 28 lutego 2018 roku podjęto uchwałę o przekształceniu Stowarzyszenia „Zakątek Weteranów” ze stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe. Tym samym Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia
o podjętej przedmiotowej uchwale.

Tak więc po rejestracji w KRS i upływie od tej chwili ustawowego czasu będzie istniała możliwość przekazania nam tzw. 1% do czego serdecznie zapraszamy 🙂

Zarząd Stowarzyszenia
„Zakątek Weteranów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone *