Maja – labrador.  Urodzona w 2005r. suczka służyła
w KPP w Ostrowie Wielkopolskim – pracowała
przy wyszukiwaniu materiałów wybuchowych.
Psy do węchowych zadań specjalnych wykonują ciekawą, ale niebezpieczną pracę. Pracują przy „zabezpieczaniu” wizyt ważnych gości, na terenach zagrożonych atakami terrorystycznymi, wzywane są
do sprawdzenia „alarmów bombowych”. Odznaczają się szczególnie wrażliwym węchem i ogromnym opanowaniem. Muszą bardzo spokojnie i delikatnie poinformować przewodnika o znalezieniu materiału wybuchowego, gdyż gwałtowny ruch czy szczekanie mogłoby uruchomić ładunek. Dlatego najczęściej
po znalezieniu podejrzanej substancji warują.

Maja przebywa już za Tęczowym Mostem.