Założenia – wizja powstania schroniska – zakątka

Stowarzyszenie „Zakątek Weteranów” zostało powołane do życia przez siedmiu członków założycieli czynnych i byłych funkcjonariuszy wielkopolskiej Policji.

Mając na uwadze, że w służbach mundurowych obok funkcjonariuszy służbę pełnią też psy i konie, Stowarzyszenie „Zakątek Weteranów” wyszło z inicjatywą otwarcia schroniska – domu „Zakątka Weteranów” dla zwierząt kończących pracę w służbach mundurowych. To właśnie tu pod opieką przewodników psów, jeźdźców koni i wolontariuszy godnie przejdą w stan spoczynku. Właśnie w ten sposób członkowie Stowarzyszenia chcą podziękować czworonogom za bezinteresowne poświęcenie i oddaną służbę.

Struktura

Zakątek to zespół (sieć) schronisk usytuowanych w różnych częściach Polski, centralę stanowiłoby schronisko usytuowane w Wielkopolsce gdzie oprócz schroniska mieściłoby się centrum logistyczno-administracyjne obsługujące pozostałe filie Zakątka usytuowanych na Pomorzu, Śląsku, Mazurach i Podkarpaciu.

Dom „Zakątek Weteranów” ma za cel zapewnienia opieki i miejsca gdzie psy i konie, które pełniły służbę w służbach mundurowych będą mogły spędzić w godnych warunkach swoją starość.

W chwili obecnej nie zawsze istnieje możliwość zaopiekowania się wycofywanym, ze względu na swój wiek lub stan zdrowia, zwierzakiem przez jego opiekuna – przewodnika czy jeźdźca, gdyż brakuje im do tego odpowiednich warunków czy środków.

Na dzień dzisiejszy wybitne umiejętności psów i koni wykorzystują w służbie funkcjonariusze będący przedstawicielami takich formacji jak Policja, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, WOPR, GOPR, Straże Miejskie oraz Służba Ochrony Metra w Warszawie i tutaj należy oczekiwać zainteresowania propozycją stworzenia Zakątka jako docelowego miejsca gdzie można skierować – umieścić zwierzęta wycofywane ze służby w Ich szeregach.

Wsparcie materialne opiekunów emerytowanych zwierząt

Dodatkowym kierunkiem działania Stowarzyszenia ma być wsparcie materialne (nie finansowe) przewodników i jeźdźców, którzy przyjęli pod swoją opiekę psy lub konie wycofywane ze służby, posiadają warunki lokalowe a na dzień dzisiejszy oczekiwaliby wsparcia w postaci zapewnienia przysłowiowego worka karmy czy dostępu do bezpłatnej opieki weterynaryjnej dla swoich podopiecznych i przyjaciół. Obsługa przedsięwzięcia przez centrum logistyczno-administracyjne mieszczące się w Wielkopolsce.

Hospicjum

W ramach proponowanego miejsca dla psa/konia „emeryta” nieodzownym aspektem jest zapewnienie pensjonariuszom Zakątka stałej i fachowej opieki weterynaryjnej, która będzie realizowana na podstawie współpracy z wyspecjalizowanymi gabinetami weterynaryjnymi oraz planowaną umową z poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym, który delegowałby na praktyki studenckie studentów weterynarii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Nieodzownym czynnikiem istnienia hospicjum jest udział w przedsięwzięciu wolontariuszy, którzy oprócz wykonywania prac związanych z obsługą techniczną zwierząt zapewnią im przede wszystkim towarzystwo (między innymi organizacja zajęć dla zwierząt, wykorzystanie ich umiejętności, zainteresowań i pasji, które to działania w procesie leczenia mają znaczący wpływ na zmniejszenie odczuwania przez zwierzę bólu i innych dolegliwości fizycznych) co jest podstawą opieki hospicyjnej. Docelowo w każdej fili, jednak przewidzieć należy specjalizację w tym kierunku poszczególnych fili ze względu na możliwości techniczne i kadrę obsługującą w tym specjalizacji współpracujących lekarzy weterynarii.

Hotel

Miejsce gdzie opiekunowie emerytowanych zwierząt mogliby umieścić swoich podopiecznych na czas wyjazdu czy wypadku losowego nie pozwalającego w tym czasie sprawować prawidłowej opieki nad zwierzęciem. Docelowo w każdej fili Zakątka. Wypełniając założenia funkcjonowania Stowarzyszenia gdzie planowana jest aktywizacja emerytowanych funkcjonariuszy, przewidziana jest potrzeba zatrudnienia na etatach jako obsługa schronisk, wykorzystując ich wiedzę, doświadczenie oraz zamiłowanie w pracy z psami i końmi. Należy przewidzieć zatrudnienie po czterech funkcjonariuszy w każdej fili Zakątka oraz dodatkowo trzech osób do obsługi centrum logistyczno-administracyjnego mieszczącego się w Wielkopolsce.

Wolontariat 

Dodatkowym wsparciem pracy naszych schronisk będzie wykorzystanie wolontariatu, gdzie zaproszone do współpracy osoby – wolontariusze będą mogły realizować swoje zainteresowania, pasje oraz czerpać przyjemność z obcowania z tak „zasłużonymi czworonogami”.

Pomnik – mural

Na terenie schroniska planowane jest powstanie pierwszego w Polsce pomnika-symbolu Zakątka Weteranów, który będzie swojego rodzaju podziękowaniem dla naszych czworonożnych przyjaciół. Pomnik ten będzie w formie muralu z luksferów, na którym będą umieszczone tabliczki z imieniem psa oraz informacją gdzie i w jakich latach służył.